Va multumim pentru interesul dumneavoastră legat de informatiile de pe site-ul nostru precum şi vizita efectuată pe acest site.


Protecţia datelor.

La utilizarea serviciilor noastre este posibil să vi se solicite date personale. Furnizarea acestora este voluntară. Datele dumneavoastră personale sunt utilizate în strictă conformitate cu legislaţia in vigoare privitoare la protecţia datelor. Datele personale funizate pe site-ul Hydra sunt utilizate ca parte din procedura contractuală pentru a vă procesa solicitările. În plus, datele dumneavoastră pot fi folosite în scopul înregistrării, participării la trageri la sorţi şi/sau la trimiterea de broşuri informative. Datele dumneavoastră pot fi utilizate pentru organizarea de vânzări Hydra pentru serviciul individual pentru clienţi.
Procesarea şi utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de consultare, publicitate şi cercetare de piaţă se face doar atunci când sunteţi în mod explicit de acord. Dacă, atunci când vă daţi permisiunea pentru scopurile menţionate mai sus, sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să fie utilizate şi de către alte organizaţii Hydra sau de către terţe părţi nominalizate, datele dumneavoastră pot fi transferate şi către aceste părţi. Dacă nu este cazul, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte părţi.

Cookies.

Un cookie este un mic fişier text care este copiat de către site pe hard disk-ul dumneavoastră. Cookies nu provoacă nici o daună computerului dumneavoastră şi nici nu conţin virusi. Cookies de pe site-ul nostru nu strâng date personale despre dumneavoastră. Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră. Ca regulă, cookies sunt utilizaţi pe site-ul nostru pe durata sesiunii dumneavoastră pentru evaluarea anonimă, statistică şi pentru îmbunatăţirea relaţiei cu userul. Ocazional, cookies pot servi unui scop suplimentar în anumite secţiuni ale site-ului. Veţi fi informat despre acest lucru
daca accesaţi una dintre aceste secţiuni.

Drepturi de autor.

© Copyright Hydra. Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, fişierele de sunet, de animaţie, video şi aranjarea acestora pe site-ul Hydra sunt subiect pentru drepturi de autor şi alt fel de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie, şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. Site-ul Hydra pot conţine imagini ale căror drepturi de autor aparţin unor terţe părţi.

Garanţii, responsabilităţi.

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncalcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot include erori. Hydra nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. Hydra nu este răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

Marca comercială.

Cu excepţia cazului în care este indicat în mod diferit, toate mărcile comeciale de pe acest site se supun drepturilor de marcă al Hydra sau partenerilor nostrii , inclusiv pentru mărci, nume de modele, logouri şi embleme.

Licenţe.

Hydra a încercat să creeze un site inovator şi de informare. Oricum, trebuie de asemenea să înţelegeţi că Hydra si partenerii nostrii trebuie să-şi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale şi drepturile de autor. În consecinţă, vă rugăm să luaţi în considerare că nu a fost acordată de către acest site nici un fel de licenţă pentru utilizarea proprietăţii intelectuale Hydra sau pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a unor terţe părţi.

Avertisment fraudă e-mail

Hydra nu vă va solicita niciodată să transmiteţi sau să confirmaţi informaţii personale prin e-mail, inclusiv, fără însă a se limita la, numele, adresa, parolele sau datele dumneavoastră financiare. Dacă primiţi un e-mail de la o persoană care pretinde că reprezintă Hydra sau un departament Hydra, ca de ex. Departamentul de siguranţă sau Departamentul Loterie, prin care vi se solicită astfel de informaţii, NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL. Este foarte probabil ca acesta să fie un e-mail fraudulos, al cărui unic scop este acela de a obţine datele dumneavoastră personale. Pentru a vă proteja, vă recomandăm să adăugaţi expeditorul în lista de expeditori blocaţi sau în lista de e-mail tip SPAM.

Saturday 18th May 2024
hydra-data-2